Analyser og materiale

Nedenfor finder du analyser, der er initieret af Fremtidens Ældrevelfærd, og materiale fra vores årlige debatseminarer.

ANALYSE

Bedre ældrepleje gennem
frit valg af plejebolig

Analyse af de kommunale afregningstakster foretaget for Fremtidens Ældrevelfærd af Finn Lauritzen fra Lauritzen Consulting i efteråret 2022.

Baseret på analysen og de indhentede data, er undersøgelsens hovedkonklusion, at afregningssystemet skal indrettes, så det bliver muligt for de kommuner og friplejeleverandører, der ønsker det, at anvende mere simple metoder til beregning af omkostningerne. Systemet i dag er, at næsten alle kommuner afregner friplejeboligudgifterne med en sats, der svarer til kommunens egne omkostninger. Denne metode kræver imidlertid detaljerede omkostningsberegninger. Reglerne er imidlertid så komplekse, at det i praksis er de færreste kommuner, der fuldt ud lever op til reglerne. Mange kommuner medtager således i praksis kun en mindre del af de indirekte omkostninger i deres beregninger.

Fremtidens Ældrevelfærd 2022

Download præsentationsmaterialet fra det årlige debatseminar i oktober 2022.

Fremtidens Ældrevelfærd 2021

Download præsentationsmaterialet fra det årlige debatseminar i oktober 2021.