PrivatlivspolitikDataansvarlig
Northern Horizon Capital A/S vedligeholder denne hjemmeside på vegne af Forum for Fremtidens Ældrevelfærd og er derfor dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages via denne hjemmeside. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Northern Horizon Capital A/S
Christian IX's Gade 2, 2.
1111 København K
CVR 27599397

Hvis du ønsker at komme i dialog med os eller hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@fremtidensaldrevelfard.dk.

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter:

Besøg på hjemmeside
Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender udelukkende tekniske cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere. Når du besøger hjemmesiden, giver du samtykke eller afslag til brug af cookies, og du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere givet samtykke.

Kommunikation
Når du kontakter os, behandler vi dine personoplysninger, så vi kan svare på spørgsmål om vores aktiviteter mv. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger så som navn, email og mobilnr. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Konferencer
Vi afholder konferencer, som du kan tilmelde dig via en tilmeldingsformular på denne hjemmeside. Formålet med tilmeldingsformularen er at sende deltagerne mails med praktiske informationer om konferencerne, præsentationsmateriale fra konferencerne mv.

Databehandlere
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS. Vi benytter os af Dan Domain A/S til hosting af hjemmeside og mailhotel. Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt.

Videregivelse af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand.

Behandlingssikkerhed
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

- Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
- I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
- Da vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.