FORUM FOR Fremtidens Ældrevelfærd

Forandring og nytænkning af ældrevelfærden i Danmark

Hvordan får vi råd og rammer til mere ældrevelfærd?

Markant flere ældre presser ældreplejesystemet 
Det danske ældreplejesystem er under pres, og der er behov for at forandre og nytænke den nuværende model, så fremtidens velfærdssystem kan give den hastigt voksende ældrebefolkning den værdige alderdom og service, som de forventer.

61% af danskerne føler sig utrygge ved
måske en dag at skulle på plejehjem

CAWI-undersøgelse foretaget af Wilke i oktober 2020

Behov for nye veje og nye løsninger
Forum for Fremtidens Ældrevelfærd blev etableret i 2021. Vores formål er at påvirke og sikre de rammer, der skal sikre ældre mennesker et frit valg af bolig og serviceydelser ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Via årlige debatseminarer, analyser og forskning bidrager vi med ny viden og bringer sektorens interessenter sammen, så der kan diskuteres og skabes nye veje og løsninger i fællesskab.

Fra 2023 til 2030 vil antallet af ældre over 80 år stige med over 39 pct. fra 304.000 til 422.000.

Danmarks Statistik

Vi bidrager til debatten med nye perspektiver og ny viden

DEBATFORUM

Vores årlige debatforum i 2023

På vores debatseminar i 2023 havde vi fokus på tre temaer:
  • Hvordan ser det danske friplejehjemsmarked ud?
  • Hvilke modeller kan sikre/finansiere ældrevelfærden i fremtiden?
  • Hvordan kan udbuddet af senior- og ældreboliger sikres?
Det blev en spændende debat med mange forskellige perspektiver og løsningsforslag fra indlægsholderne, paneldeltagerne og alle de fremmødte. En stor tak til de mere end 125 personer, der deltog i debatten på Scandic Spectrum eller så med på skærmen!

Klik på linket nedenfor, hvis du ønsker at se PowerPoint-præsentationerne, der blev vist under debatten.

Oplev eller genoplev debatten i 2023

Her kan du se optagelsen af vores debatforum, der foregik den 5. oktober 2023 på Scandic Spectrum i København.

Tidligere års debatter

Årligt debatforum i 2022


Ved det årlige debatforum i 2022 på Hotel Ottilia satte vi fokus på tre spørgsmål:

  • Kan vi lære af modeller og løsninger fra andre nordeuropæiske lande?
  • Hvorfor er der ikke gennemsigtighed om de kommunale afregningspriser og hvad er konsekvenserne?
  • Kan pensions- og forsikringsbranchen bidrage til løsningen via nye forsikringsprodukter?
Du kan finde præsentationsmaterialet her.

Årligt debatforum 2021


Ved det årlige debatforum i 2021 i Operahuset drøftede vi fire centrale problemstillinger:

  • Hvordan skal udviklingen i alderssammensætningen finansieres i fremtiden?
  • Hvilke forventninger har den kommende generation til udbud og kvalitet i seniorplejesektoren?
  • Hvordan løses det stigende problem med manglende arbejdskraft?
  • Hvordan kan nye hybridmodeller inklusive digitale løsninger integreres i nye servicemodeller?
Du kan finde præsentationsmaterialet her.

Analyser og forskning

De kommunale afregningstakster for friplejebolig

De kommunale afregningstakster er afgørende for, at privat drevne plejehjem - såkaldte friplejehjem - kan etableres og drives. En analyse initieret af Forum for Fremtidens Ældrevelfærd i efteråret 2022  afdækker de kommunale afregningstakster. Analysen viser store forskelle i taksterne og peger på mangler i omkostningsopgørelsen hos mange kommuner.