Analyser og præsentationsmateriale

Nedenfor finder du analyser, der er initieret af Fremtidens Ældrevelfærd, og materiale fra vores årlige debatseminarer.

ANALYSE

Bedre ældrepleje gennem
frit valg af plejebolig

Analyse af de kommunale afregningstakster foretaget for Fremtidens Ældrevelfærd af Finn Lauritzen fra Lauritzen Consulting i efteråret 2022.

Baseret på analysen og de indhentede data, er undersøgelsens hovedkonklusion, at afregningssystemet skal indrettes, så det bliver muligt for de kommuner og friplejeleverandører, der ønsker det, at anvende mere simple metoder til beregning af omkostningerne. Systemet i dag er, at næsten alle kommuner afregner friplejeboligudgifterne med en sats, der svarer til kommunens egne omkostninger. Denne metode kræver imidlertid detaljerede omkostningsberegninger. Reglerne er imidlertid så komplekse, at det i praksis er de færreste kommuner, der fuldt ud lever op til reglerne. Mange kommuner medtager således i praksis kun en mindre del af de indirekte omkostninger i deres beregninger.

2023

Det årlige debatforum i 2023

På vores debatseminar i 2023 havde vi fokus på tre temaer:
  • Hvordan ser det danske friplejehjemsmarked ud?
  • Hvilke modeller kan sikre/finansiere ældrevelfærden i fremtiden?
  • Hvordan kan udbuddet af senior- og ældreboliger sikres?
Download præsentationsmaterialet fra bl.a. Finn Lauritzen, Svend Erik Hougaard Jensen og Kurt Houlberg.

 2022

Det årlige debatforum i 2022

I 2022 satte vi fokus på tre spørgsmål:
  • Kan vi lære af modeller og løsninger fra andre nordeuropæiske lande?
  • Hvorfor er der ikke gennemsigtighed om de kommunale afregningspriser og hvad er konsekvenserne?
  • Kan pensions- og forsikringsbranchen bidrage til løsningen via nye forsikringsprodukter?
Download præsentationsmaterialet fra bl.a. Mark Jensen, Marc Rapp og Jesper Brask Fischer.

2021

Det årlige debatforum i 2021

I 2021 drøftede vi fire centrale problemstillinger:
  • Hvordan skal udviklingen i alderssammensætningen finansieres i fremtiden?
  • Hvilke forventninger har den kommende generation til udbud og kvalitet i seniorplejesektoren?
  • Hvordan løses det stigende problem med manglende arbejdskraft?
  • Hvordan kan nye hybridmodeller inklusive digitale løsninger integreres i nye servicemodeller?
Download præsentationsmaterialet fra bl.a. Svend Erik Hougaard Jensen, Jakob Riis og Paul Erik Weidemann.