Relevante links

Her finder du links til relevante undersøgelser, analyser og materiale, der beskæftiger sig med det danske ældreplejesystem.

Velfærdsydelser

Frihed, lighed og privat velfærd - på vej mod en ny samfundsmodel

Bogen, der er skrevet af Jesper Brask Fischer og Jon Kvist, stiller skarpt på den private velfærd: Hvor hurtigt vokser de private løsninger? Hvor og hvordan møder danskerne dem i hverdagen, og hvor meget fylder de faktisk? Kan nye, private tilbud sikre, at flere får bedre og mere velfærd?

Den aldrende befolkning

Et aldrende Danmark

I denne bog, der er redigeret af Torben M. Andersen og Jan Rose Skaksen og udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed, analyserer en række forskere ud fra en tværvidenskabelig tilgang omfanget af de demografiske ændringer og de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Velfærdsydelser

Kun hver tiende af de kommende ældre forventer at modtage velfærdstilbud af god kvalitet i fremtiden

Dansk Erhverv har i oktober 2022 offentliggjort en analyse af kommende ældre i aldersgruppen 60-69 år om deres indtryk af ældreplejen i dag og velfærdstilbuddene i fremtiden.

Velfærdsydelser

Flertal af danskerne ønsker valgfrihed i velfærdstilbud

Dansk Erhverv har i april 2023 offentliggjort en undersøgelse af, hvor vigtigt det er for danskerne med valgfrihed inden for velfærdsydelser og services, og hvorvidt de selv foretrækker offentlige eller private/selvejende leverandører.

Friplejehjem

Vejledning om beregning af friplejeboligtakster

KL har i samarbejde med BDO udarbejdet vejledning til beregning af døgntakster for friplejeboliger. Vejledningen er offentliggjort i marts 2023.

Friplejehjem

Evaluering af afregningssystemet for friplejehjem

Evaluering af nye afregningssystemet for friplejeboliger, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Evalueringen er foretaget af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og blev offentliggjort i januar 2023.

Har du input til oversigten over undersøgelser og analyser? 

Input til oversigten